शनिवार, मार्च 24, 2012

ਆਈ ਵਿਸਾਖੀ

ਆਈ ਵਿਸਾਖੀ                                                               
ਲੈ ਖੁਸੀਆਂ ਹਜਰਾੰ                                                        
ਝੂਮ ਉਠਿਆ                                                                  
ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਕਿਸਾਨ                                                          
ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ                                                                   
ਜਾਰੋ ਪੈੰਦੇ ਭਂਗੜੇ                                                            
ਦਿਲ ਨੱਚਦਾ                                                                
ਗਿਧਾ ਪਾਉਣ ਨਾਰਾ                                                         
ਸੋਭਾ ਮੇਲੇ ਦੀ                                                                 
ਬਣੇ ਠਣੇ ਗੱਬਰੂ ਜੋ                                                           
ਹਿੱਕਾਂ ਚੋੜੀਆਂ                                                                
ਲੰਮ ਧੜਮੈ ਕੱਦ                                                              
ਕੁੰਡੀਆ ਮੁਛਾਂ                                                                 
ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਪੋਚਮੀਆਂ                                                           
ਧੱਕੇ ਮੁੱਕੇ ਤਾਂ                                                                 
ਖੁਰਾਕ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ                                                          
ਇਕ ਥਾਂ ਛਿੰਝ                                                                
ਦੂਜੇ  ਥਾਂ ਕਬੱਡੀ ਜੀ                                                        
ਪੈਸੇ ਵਾਧੂ ਨੇ                                                                  
ਦਿਲ ਖੋਲ ਖਰੀਦਣ                                                         
ਕੋਈ ਗਾਨੀ ਏ                                                                
ਕੋਈ ਛੱਲਾ ਚੋਰੀਓਂ                                                           
ਮੇਲੇ ਆਏ ਹਾਂ                                                                
ਰੀਝਾਂ ਪੁਗਾਉਂਦੇ ਲੋਕੀ      
ਜੋ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਸੋੰਕੀ 

बुधवार, मार्च 07, 2012

ਹੋਲੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ

                         ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਮਨਾ         
                          ਯਾਰ ਅੱਜ ਹੋਲੀ ਹੈ
                            ਆ ਭੰਗਡ੍ਰੇ  ਪਾ     
                              ਗਲੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾ 
                               ਹੋਲੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ